Zvláštní cena primátora statutárního města Jihlavy

 Za celoživotní přínos pro sport

Karel Tůma

Karel Tůma


Za tři měsíce třiaosmdesátiletý oslavenec dělal v mládí všechny dostupné sporty, například lyžování či orientační běh. Nejblíže jeho srdci však zůstala turistika „Neumím poradit,“ odpověděl na dotaz moderátora, jak si udržet v tak pokročilém věku dobrou fyzickou kondici.


Karel Tůma je výraznou postavou regionální turistiky. Celý život se zabýval všemi jejími druhy a několik desetiletí také metodikou. Jako pracovník ČSTV Jihlava přispěl k zachování turistiky na celém Jihlavsku. Dříve byly turistické oddíly součástí tělovýchovných jednot a díky jeho zásluze okresní oddíly aktivně pracovaly a nezanikly.


Do svých osmdesáti let byl Karel Tůma výkonným značkařem a jako instruktor dlouhá léta zajišťoval značení a metodické vedení pro ostatní značkaře Klubu českých turistů (KČT). Zpracovával podklady k tvorbě turistických map a spolupracoval s jejich vydavateli.


„Do turistiky je v dnešní době zapojeno poměrně málo mladých lidí. Turisté jsou většinou středního věku a starší. Ale myslím si, že na našem okrese na tom nejsme špatně,“ řekl držitel nejvyššího vyznamenání KČT – Veřejného uznání II. stupně.

Karel Tůma Karel Tůma Karel Tůma Karel Tůma
©2008 Webrex