Zvláštní cena primátora statutárního města Jihlavy

 Za celoživotní přínos pro sport

cena primátora

Marie Pospíšilová (atletika)


Královně sportu zasvětila Marie Pospíšilová, pocházející z Třebíče, prakticky celý život. Byla členkou atletického oddílu Horácké Slavie Třebíč a instruktorkou atletiky ve sportovní škole. Po příchodu do Jihlavy se Pospíšilová podílela na výchově žactva, později trénovala ženy.

V roce 1979 byla jako cvičitelka zařazena mezi deset nejlepších sportovců Jihlavy.

Počínaje rokem 1947 je dodnes Marie Pospíšilová atletickou rozhodčí. V roce 2009 získala ocenění Rozhodčí Kraje Vysočina. Působila na jihlavském gymnáziu, respektive na střední odborné škole sociální, kde učila mimo jiné tělesnou výchovu a podílela se na organizaci středoškolských soutěží.

Marie Pospíšilová se letos v červenci dožije významného jubilea 85. let. Navzdory tomuto požehnanému věku je stále plná elánu, energie a optimismu. „Lidé by se měli radovat ze života, měli by mít dobrou náladu a dobré lidi kolem sebe,“ prozradila recept na dlouhověkost.

cena primátora cena primátora cena primátora cena primátora