This is alternative content.


Vážení čtenáři!

Jihlavské listy ve spolupráci se statutárním městem Jihlava, Jihlavskou unií sportu a Domem dětí a mládeže Jihlava pro vás připravily již 17. ročník ankety o nejlepšího sportovce okresu Jihlava za rok 2016. Každý z vás se může zúčastnit hlasování, z něhož vzejde vítěz ankety.

Vyhlášení vítězů čtenářské ankety Jihlavských listů a nejlepších sportovců proběhne na slavnostním galavečeru 5. dubna 2017 v DKO Jihlava (divadelní sál).

V každé kategorii vám nabízíme abecední seznam sportovců vytvořený na základě nominací, které jste nám mohli v průběhu celého prosince zasílat, nominace pak byly doplněny tipy sportovních redaktorů Jihlavských listů. Jediným kritériem je klubová příslušnost nominovaného sportovce v bývalém okrese Jihlava.

Jak hlasovat?

Hlasování začíná 3. ledna 2017 a končí 28. února 2017.

1. Kupon – v každém tištěném vydání Jihlavských listů do 28. února najdete kupon. Vypište do něj jméno (nebo pouze pořadové číslo) vámi vybraného sportovce v každé z kategorií a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů, Fritzova 34, 586 01 Jihlava.
Z došlých kuponů vylosujeme tři čtenáře, kteří obdrží vstupenku pro dvě osoby na slavnostní galavečer.
Hlasy poslané kuponem mají dvojnásobnou hodnotu oproti internetovému hlasování.

2. Internet – hlasy nominovaným sportovcům můžete posílat přes internet. Z každé e-mailové adresy je možné hlasovat pouze jednou, a to pro jednotlivce, kolektiv i trenéra.

Hlasy z internetu a kuponů se sčítají.

Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo upravit výsledky hlasování při zjištění podvodného hlasování.

GENERÁLNÍ PARTNER

TESLA JIHLAVA

PARTNEŘI AKCE

Grand Café Graverus Pivovar Jihlava

VYHLAŠOVATELÉ